Leestips ontvangen

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws over boeken, schrijvers en activiteiten? Meld je dan hier aan voor onze maandelijke nieuwsbrief.

Schrijf je in

Dit boek in de pers

‘Een homogenere dichtbundel is nauwelijks voorstelbaar. Van Adrichem maakt op een onweerstaanbare, overvloedige manier aannemelijk dat geld, naar de woorden van Joseph Brodsky, “nature’s fifth element” is. Goed doorgecomponeerd, met een proloog, dagbestedingen, afschrijvingen en een epiloog, geeft de bundel een dag weer uit het leven van Rijkman, de Elckerlijc van deze tijd. Verschillende (vers)vormen wisselen elkaar af, ze zijn strikt gebonden aan visuele afspraken, of zoals de haiku aan lettergreeptelling. Het financieel substraat van ons bestaan wordt grondig onderbouwd, en tezelfdertijd op een zowel pijnlijke als bevrijdende manier bespot. Die humoristische toon, werkzaam tot in de kleinste details, maakt de stevigheid en de overtuigingskracht van ‘Geld’ uit. Als leven taal is en taal leven en geld het vijfde element, dan is deze bundel de ultieme verstrengeling van dit alles, met een grimmige schaterlach.’ – T. van Deel, NBD Biblion

‘Wat de huidige financiële wereld is voor bijna alle Nederlanders, is hermetische poëzie voor sommige lezers: ontoegankelijk en onbegrijpelijk. Van Adrichem is allerminst gesloten. Hij brengt de zeepbel van de financiële wereld afstandelijk, maar vooral smakelijk in beeld.’ – Trouw

‘Deze poëzie-promotor weet het genre in zijn eigen werk aardig richting proza op te schudden. Hij presenteert verwarring, niet ongeestig taalspel en een zekere virtuositeit.’ – NRC Handelsblad

‘Deze poëzie – ja, dat is het, zonder zich erop te laten voorstaan – handelt over manipulaties, eeuwenoud en actueel. Terwijl de softpsychonavelstaarpoëzie zelf manipuleert, dat althans probeert, om interessant artistiek op poëzie te lijken. Wat een wereld van verschil. (…) Meer dan reden om door te lezen.’ Lees verder… – Huub Beurskens, Nonnolles 

‘De toon is meesterlijk getroffen en consequent volgehouden […]. Met name zijn beeldspraak is fraai, raak en effectief. [...] In zijn gedichten toont Van Adrichem zowel de poëtisering van het financiële discours als de commercialisering en verzakelijking van de poëzie – beide tendensen werken op elkaar in en versterken elkaar. […] De dichter flirt met de geldwereld én verwerpt haar. De vraag of hij zodoende een knap dubbelspel speelt of zichzelf in een patstelling brengt, is irrelevant – hij doet beide.’ – Willem Thies in Poëziekrant

‘De dichtbundel Geld van Arnoud van Adrichem is een statement: een poëtische satire die het kapitaal van alle kanten belicht. Met spot, verontwaardiging en bewondering.
[...] Dat levert een unieke bundel op.’ – Passionate

‘De toon is uitstekend gekozen en sleept je de financiële (yuppen)wereld in. Bovendien gebruikt Van Adrichem vaak beelden, zoals de wesp, die die wereld tastbaarder, invoelbaarder maken. Hoewel de dichter parodieert en Rijkman duidelijk laat falen, is de kritische laag helemaal niet zo eenduidig. Dat nodigt uit tot herlezing, en maakt van Geld een rijke bundel.’ – Maarten Buser in Awater

‘Geld eist reflectie op de maatschappij: de spiegelfunctie van de kunst.’ – Leesliter.nl