Piet Gerbrandy (1958) is dichter, classicus, poëziecriticus en essayist. Na ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest als leraar Klassieke Talen in de Achterhoek, doceert hij sinds 2006 Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 promoveerde hij op een studie naar de poëzie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink.
Hij debuteerde in 1996 als dichter met Weloverwogen en onopgemerkt (bekroond met de Lucy B en C.W. van der Hoogtprijs), waarna hij een tiental bundels publiceerde (sinds 2006 bij Atlas Contact), die in 2015 werden verzameld onder de titel Voegwoorden. Daarna verscheen nog Steencirkels (2016).
Hij publiceerde vier essaybundels, waarvan De jacht op het sublieme (2014) de recentste is.
Gerbrandy is actief als vertaler uit het Latijn en het Grieks; hij vertaalde onder meer werk van Quintilianus, Andreas Capellanus, Synesios en Aristoteles. In 2007 verscheen Het feest van Saturnus. De literatuur van het heidense Rome.In 2016 werd de opera Who’s Afraid of Orfeo uitgevoerd, met muziek van Chiel Meijering op een libretto van Gerbrandy. 
Hij maakt deel van de redactie van De Gids en bedrijft poëziekritiek voor De Groene Amsterdammer.
Voor de bundel De zwijgend man is niet bitter (2001) werd hem de Herman Gorterprijs toegekend. In 2005 kreeg hij de Frans Kellendonkprijs voor zijn oeuvre tot dan toe. De bundel Vlinderslag (2013) werd bekroond met de Jan Campertprijs. Driemaal werden bundels van hem genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. 

Deel dit met anderen


Boeken van Piet Gerbrandy

 • verleidingskunst en erotiek van schepping tot verlichting

  ISBN 9789045032535
  Gebruiksaanwijzingen voor het eeuwige raadsel van de liefde
 • ISBN 9789025450366
  ‘Gerbrandy zingt, vele registers tegelijk.’ –  Trouw
 • de gedichten

  ISBN 9789025445546
  'Voegwoorden' omvat het volledige poëzie-oeuvre van Piet Gerbrandy. De bekroning met de Jan Campert-prijs (in 2014) van de bundel 'Vlinderslag' was een erkenning voor de vervolmaking van een nieuw soort dichterschap, dat zich aankondigde met 'Smijdige witheid'. Deze poëzie zoekt de grens op, zo sterk...
 • een beurtzang

  ISBN 9789025442026
  Vlinderslag is een meerstemmig kleinood, waarin de afzonderlijke sprekers een ongrijpbare essentie proberen te benaderen. Drie stemmen voeren de boventoon. Een bedachtzame verteller mijmert over wind, roest en een vrouw die de zee in loopt, een lyricus zingt over moerbei, koersval en slapeloosheid, en er is een nuchtere...
 • een vertroosting

  ISBN 9789025436025
  Smijdige witheid is een ragfijn, meerstemmig onderzoek naar de essentie van liefde en de onmogelijkheid die adequaat onder woorden te brengen. Verkende Piet Gerbrandy in zijn Vriendinnen en Morgen ben ik vrij al de raakvlakken tussen poëzie en proza, in dit nieuwe boek vormt lyrisch proza het kader...
 • ISBN 9789025458638
  ‘Ga nu maar en slacht het is goed’

  De poëzie van Piet Gerbrandy zoekt grenzen op en overschrijdt ze. Enerzijds is hij geworteld in de ‘edle Einfalt und stille Grösse’ (zoals Winckelmann zegt) van de klassieke traditie, anderzijds wordt zijn wek gekenmerkt door een eigentijdse heftigheid....
 • ISBN 9789025425371
  De poëzie van Piet Gerbrandy komt als een even norse als hartstochtelijke man op de lezer af. Zijn gedichten staan onder hoogspanning: de bezieling wordt gegoten in klassieke vormen – en dankzij die concentratie worden grenzen overschreden. Krang en zing, de vijfde bundel van Gerbrandy, is een lyrisch...
Voornaam
Piet
Achternaam
Gerbrandy


Leestips ontvangen?

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws over boeken, schrijvers en activiteiten? Meld je dan hier aan voor onze maandelijke nieuwsbrief.

Schrijf je in

Agenda