Leestips ontvangen

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws over boeken, schrijvers en activiteiten? Meld je dan hier aan voor onze maandelijke nieuwsbrief.

Schrijf je in

Dit boek in de pers

Lockhorn heeft een leeuwenklus geklaard door zo´n gecompliceerd, rijk en tegendraads leven te openbaren in ordentelijke lijnen en hoofdstukken, vol met aangrijpende getuigenissen en smakelijke anekdotes over alle transformaties die Burnier doormaakte. – Marja Pruis in De Groene Amsterdammer

Ze schreef over vrouwelijke homoseksualiteit toen dat nog taboe was, ze was wars van modes en had vijanden van formaat. Schrijfster en criminoloog Andreas Burnier ging haar eigen weg in feminisme, wetenschap en spiritualiteit. Het is biograaf Elisabeth Lockhorn gelukt van de vele kwesties één verhaal te maken. ***** – Stephan Sanders in de Volkskrant

Een vuistdikke, rijke biografie die leest als een pageturner. – Sylvia Heimans in Trouw

Lockhorn biedt in haar voortreffelijke biografie Andreas Burnier, metselaar van de wereld een evenwichtig beeld van deze complexe vrouw, die in 1931 in Den Haag werd geboren als Catharnia Irma Desaur. **** – Michel Krielaars in NRC Handelsblad 

Elisabeth Lockhorn schreef met Metselaar van de wereld een meesterlijke biografie van Andreas Burnier. Meeslepend, erudiet en aangrijpend – alles klopt aan dit boek. Zoals het een goed biograaf betaamt, slaagt Lockhorn erin het leven van Andreas Burnier in een historische context te plaatsen – die van de oorlog, de wederopbouw, de jaren zestig en zeventig met de Tweede feministische golf en homo-emancipatie. In menig opzicht nam Burnier het voortouw in die ontwikkelingen, maar ze bleef haar leven lang ook een buitenstaander. (…) Andreas Burnier. Metselaar van de wereld behoort tot de beste biografieën die ik de afgelopen tijd gelezen heb. – Eric Palmen op Biografieportaal.nl

Andreas Burnier, metselaar van de wereld leest werkelijk als een spannende roman. (…) Wat deze biografie je ook meegeeft, is dat ze helder blijf formuleren. Zoals Lockhorn er überhaupt in is geslaagd belangstelling te werken voor het oeuvre van Burnier – hierna wil je boeken van háár lezen. En dan heb je als biograaf je werk goed gedaan. **** –  Arie Storm in Het Parool

Elisabeth Lockhorn schreef een meeslepend biografisch portret van Andreas Burnier. Ruim zeven jaar werkte ze aan dit boek, waarvoor ze heel veel research deed en dat verluchtigd is met pakkende en illustratieve citaten. – Mieke Wilcke in Nederlands Dagblad

Deze biografie brengt [Burnier] weer tot leven op een bijzonder eloquente wijze, vol boeiende verhalen, niet alleen over haar, maar ook over de roerige tijden waarin ze leefde en schreef. Vol inzichten, soms intriest, dan weer hilarisch. – Zij aan Zij

Een spannende, mooie biografie.  – Nieuw Israëlisch Weekblad 

Meeslepend biografisch portret. – Laarder Courant 

Metselaar van de wereld is een prachtige, genuanceerde biografie waarin alles een context krijgt, ook Burniers eigenaardigheden, goeroe-neigingen en idiotieën. – Carel Peeters op www.vn.nl

Andreas Burnier: Metselaar van de wereld is goed, helder, nauwkeurig en prettig geschreven. Geregeld geeft de schrijfster een ‘geheugensteuntje’, een kleine informatieve herhaling, zodat je de draad niet kwijt raakt en weet over wie of wat het gaat. Het boek is rijk van inhoud, een complexe persoonlijkheid wordt beschreven in een roerig tijdsgewricht: de geschiedenis van de Jodenvervolging, van de vrouwenemancipatie, de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorloog. (…) Voor mij is dit boek een reden om het werk van Andreas Burnier te gaan herlezen!  Vrouwenbibliotheek.nl

Deze biografie brengt haar weer tot leven op een bijzondere eloquente wijze, vol boeiende verhalen, niet alleen over haar, maar ook over de roerige tijden waarin ze leefde en schreef. (...) Het is knap hoe Lockhorn Burniers leven en literaire werk met elkaar vergelijkt. Hopelijk zal deze bedachtzame biografie mensen ervan overtuigen om ook weer het werk van Burnier zelf te gaan lezen, zoals Een tevreden lach (met de eerste seksebarrièredoorbreker), Het jongensuur, of De wereld is van glas.  – Karin Giphart in Zijaanzij