Leestips ontvangen

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws over boeken, schrijvers en activiteiten? Meld je dan hier aan voor onze maandelijke nieuwsbrief.

Schrijf je in

Dit boek in de pers

In deze zeer levendig vertelde roman presenteert Conny Braam een verhaal dat onder geen beding mag worden vergeten. En in de weerwil van de nauwelijks te verteren wreedheid die haar roman aankleeft heeft de schrijfster de ernst en tragiek van haar onderwerp ook met humor omkleed. – Trouw

Braam schreef eigenlijk meer een inlevend geschiedenisboek dan een roman. Ze geeft een minutieuze reconstructie van de betrekkingen tussen Hendrik Witbooi en de beginnende Duitse kolonialen die als amateurs te werk gaan. (...) Wie Ik ben Hendrik Witbooi leest, vergeet deze tragedie niet meer. – de Volkskrant

Met name de vertalingen van de vele brieven die Witbooi verstuurde, geven een mooi inzicht in het volhardende karakter van de vrijheidsstrijder die vrede en rust voor zijn volk wenst. (…) Het kan de lezer onmogelijk ontgaan dat Witbooi, ook bij leven, een mythische persoon geweest moet zijn, bepalend voor de geschiedenis van Namibië. – het Parool

Een indrukwekkende en toegankelijke biografische roman. – NBD Biblio

Het zijn in het bijzonder de details die deze roman tot een boeiend en tegelijkertijd huiveringwekkend relaas maken (…). Braam is als het ware in de huid van haar hoofdpersoon gekropen om de belevingswereld van de Nama zo goed mogelijk in beeld te brengen. (…) Ik ben Hendrik Witbooi is een zeer leesbare roman geworden.– Wykein

Conny Braam heeft het hele verhaal minutieus uitgezocht en verteld. (…) Wat een indrukwekkende man en wat een weerzinwekkend verhaal! – NCRV-gids