Leestips ontvangen

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws over boeken, schrijvers en activiteiten? Meld je dan hier aan voor onze maandelijke nieuwsbrief.

Schrijf je in

Dit boek in de pers

‘Meesterstilist Van Dis doopt zijn pen in modder en tranen, maar houdt het toch luchtig.’ – Sander Becker in Trouw (interview)

‘Het is geen dystopische roman van het grimmige soort. De combinatie van zware themas en een lichte toon is bij vlagen vermakelijk, en Van Dis even toegankelijke als sierlijke zinnen zitten, als altijd, vol achteloos rake formuleringen.’ – Dries Muus in Het Parool

KliFi is een boek over onze tijd: er wordt verwezen naar een pandemie, technologie luistert mensen af, zelf het woord van het jaar 2019, boomer, komt erin voor. Die verwijzingen zijn leuk, maar wat KliFi echt tot een roman van nu maakt, is de manier waarop hij reageert op de meningenchaos, het verbrokkelen van de waarheid, nieuwe verkokering.’ – Nederlands Dagblad

‘De auteur verpakt zijn bezorgdheid in een even lichtvoetige als knap geconstrueerde roman (…). Van Dis verstaat de kunst om speels en tegendraads het “nu” in kritisch perspectief te plaatsen. Geestig en spitsvondig is zijn woordenschat, beeldenrijk en associatief de (boeken)wereld waarin hij Jákob Hemmelbahn plaatst. Net als zijn “roman-in-verhalen” In het buitengebied, uit 2017, toont Van Dis zich een scherp observator van de tijdgeest.’  ★★★★ – Lies Schut in de Telegraaf

KliFi gaat over een ramp, maar moet voor de schrijver een plezier zijn geweest, zoveel genot straalt af van deze fraai vormgegeven roman over een man die vecht met zijn engel, zoals Jacob in de Bijbel, en daartoe zijn duivels heeft ontbonden.’ ★★★★ – Koen Eykhout in de Limburger

‘Adriaan van Dis verrast zijn lezers met een bijzondere roman over lef en lafheid in tijden van verandering. (…) Van Dis laat ons grinniken en huiveren over de tijdgeest – ook al speelt het verhaal zich af in een zeer nabije toekomst.’ – Leidsch Dagblad

‘Ik vond het een geweldige roman.  Dystopie-light las ik ergens. Nee, dystopie die dicht op de werkelijkheid zit. Niets ongeloofwaardigs, zoals veel dystopische romans. Juist niet, dit zou zomaar kunnen. Wat het veel enger maakt.’ – Theo Hakkert 

‘Op de hem kenmerkende humoristische toon snijdt Adriaan van Dis in KliFi de grote thema’s van deze tijd aan: klimaatverandering, de vluchtelingencrisis, politiek populisme, (on)vrijheid.’ – AD Magazine

‘De kracht van zijn schrijven is dat Van Dis zichzelf nooit buiten schot laat. Hij maakt je deelgenoot van zijn mentale kronkels, zijn aarzelingen, zijn zelfkritiek.’ – Thomas van den Bergh in HP/De Tijd

‘De opvallende typografie is een van de vele intrigerende kenmerken van KliFi, een schrander, gelaagd en kostelijk stekelig boek.’ – VPRO gids

Literaire verbeelding - Femke Essink - de Groene Amsterdammer

‘Het is een vrolijk boek. Ondanks alle rampspoed die er in wordt beschreven werd ik er opgewekt van.’ – Pieter van der Wielen in Nooit meer slapen

KliFi laat zien dat Adriaan van Dis meegaat met de tijd. (…) We weten allemaal dat Adriaan van Dis ontzettend goed kan schrijven en daarom vind ik het hartstikke goed dat hij zijn schrijftalent inzet voor een thema zoals dit. (…) Hij wil echt onze generatie aanspreken. (…) Wat mij echt opvalt aan dit boek, is dat dit onze Max Havelaar is.’ – Nescio leesclub in de Vooravond

‘Van Dis pendelt tussen strijdbaarheid en een opstelling als satirisch observator, tussen een hem aangeboren vrolijkheid en bitterheid om wat hij allemaal te zien krijgt. Dat maakt van KliFi een interessante reflectie over een op hol geslagen wereld.’ – Humo 

KliFi appelleert tegelijkertijd en biedt een zinderende blik op de wereld van morgen.’ – de Lage Landen 

‘KliFi weet alleszins te overtuigen, als roman over de manier waarop vrije meningsuiting aan banden wordt gelegd én als roman over de dreigende klimaatontregeling.’ – MappaLibri 

‘[Adriaan van Dis heeft] een bruikbaar en origineel kader geschapen om het verhaal van de klimaatcrisis en de reële gevaren te vertellen. En dat vertellen gebeurt met grote overtuigingskracht en schoonheid.’ – Neerlandistiek.nl 

‘Ik heb KliFi uit en lig met een brok in mijn keel naar het plafond te staren. Méér dan “raar” of “gevaarlijk” vind ik het een aangrijpend boek, dat me volstrekt overdondert. Er valt zeker veel te huiveren op elke pagina, maar ik heb ook zo getreurd, geglimlacht, geknikt, en zoveel beamend gemompeld. (…) KliFi is de uitdrukking van het gevoel op mijn borst, de analyse van de lucht die ik inadem, het is Nederland in 2021, die orkaan is een detail dat nog ontbreekt.’ – Pieter van den Blink

‘Een indrukwekkende roman waarin Van Dis op zijn kenmerkende lichte toon kans ziet om vrijwel alle urgente problemen van deze verwarrende tijd samen te brengen.’ – Heleen Spanjaard in Margriet

‘Als geen ander kan [Van Dis] ironisch schrijven, zonder daarbij irritant bijtend te worden (…). Hij schrijft soepel en vloeiend als een comfortabele zittende trui waarin je wilt wonen en die je nooit meer uit wilt doen.’ – Esquire 

‘Van Dis heeft er, ondanks het droevige thema, duidelijk plezier in gehad om ons in dit boek met de neus op de feiten te drukken. En het is beeldschoon en origineel vormgegeven.’ – NCRV Gids 

‘In deze verrassende, uiterst vitale roman zoekt de schrijver wanhopig naar de nuance en empathie die verdwenen lijken te zijn.’ – Margriet de Groot in Zin