Veel valse hoop

Katja Happe

De Jodenvervolging in Nederland 1940-1945

De Tweede Wereldoorlog is nog steeds ons belangrijkste historische referentiepunt – en binnen die oorlog de vervolging van en de massamoord op de Joden. Sinds de drie grote geschiedschrijvingen over het onderwerp van Abel Herzberg, Jacques Presser en Lou de Jong, geschreven in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw, is er veel en veel belangwekkend onderzoek is verricht. Veel valse hoop is een nieuw alomvattend boek over het onderwerp. Het vertelt de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen vanuit Nederlands oogpunt, de geschiedenis wordt ook bezien vanuit internationaal perspectief. Ook wordt er gedetailleerd aandacht besteed aan specifieke maatregelen voor Nederland van de nazitop in Berlijn en de op Nederland gerichte acties van internationale Joodse hulporganisaties. Dit overzichtswerk zal de komende tientallen jaren het standaardwerk over de vervolging van de Nederlandse Joden blijken te zijn.

€ 39,99 Hardback Niet op voorraad
ISBN
9789045035888
Pagina's
528
Type
Hardback
Vertaler
Fred Reurs
Afmeting
238 mm x 164 mm x 47 mm
Gepubliceerd
april 2018
Taal
Nederlands
Uitgever
Atlas-Contact
Imprint
Atlas Contact


Leestips ontvangen

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws over boeken, schrijvers en activiteiten? Meld je dan hier aan voor onze maandelijke nieuwsbrief.

Schrijf je in

Dit boek in de pers

‘Katja Happe heeft een gigantisch onderwerp aangedurfd. Het resultaat is een meesterwerk. Rustig, analytisch, toegankelijk, glashelder en zonder zich door ideologische hobby’s te laten afleiden, baant zij zich een weg door een onvoorstelbare hoeveelheid oud en nieuw materiaal. Veel valse hoop zal de komende jaren ook in Nederland het standaardwerk vormen over de nazimoord op de Joodse Nederlanders.’ ●●●●● – NRC Handelsblad

‘Happe behandelt in haar overzichtswerk veel modern onderzoek naar aspecten van de grootste misdaad ooit in Nederland gepleegd. Haar boek is leesbaar gebleven doordat ze het grote verhaal consequent illustreert met belevenissen van betrokkenen, die in de bezettingstijd massaal hun ervaringen optekenden in dagboeken.’ ★★★★ – Sir Edmund, de Volkskrant

‘Overzichtelijk en genuanceerd beeld van de Jodenvervolging. (...) Wat deze veelomvattende studie extra sterk en aangrijpend maakt is het gebruik van correspondentie over de Endlösung enerzijds en de wanhopige, angstige woorden die de vervolgden aan hun dagboeken toevertrouwden anderzijds. Zowel de daders als de slachtoffers van deze massamoord krijgen zo een stem.’ – Trouw Letter & Geest 

‘Het boek van Katja Happe is een geloofwaardige synthese van eerder onderzoek. Happe biedt nog meer. Ze deed onderzoek naar de pogingen van internationale instellingen om het lot van de Nederlandse Joden te verlichten (…). Happes bevindingen bevestigen en versterken het beschamende beeld dat bijna iedereen die iets voor de Joden kon doen, het naliet, uit angst, onverschilligheid of doorgeslagen ambtelijk plichtsbesef.’ – Nederlands Dagblad

‘Historica Katja Happe heeft met dit boek een grote bijdrage geleverd, onder meer door de Nederlandse geschiedenis in een internationale context te plaatsen.’ – Nieuw Israëlitisch Weekblad

‘Ze schreef een imposant en indringend boek.’ - De leestafel

‘Inzichtgevend, omvatttend, aangrijpend.’ – De Nieuwe Koers

‘Een belangrijke boek, waarvan gehoopt mag worden dat niet alleen historici maar zoveel mogelijk mensen het zullen lezen.’ – Barbara Distel, Süddeutsche Zeitung

‘De auteur verbindt haar indrukwekkende kennis van de Nederlandse bronnen met een internationaal perspectief dat zeer verhelderend werkt. Katja Happe heeft een even genuanceerde als indringende geschiedenis van dit ellendige hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis geschreven.’ –  Peter Romijn, hoofd onderzoek NIOD

‘Veel valse hoop is meer dan een herhaling van zetten. (…) [E]en uiterst belangwekkende aanvulling op de boeken die er reeds zijn!’ – Hanneketinorcenti.nl 

‘Het resultaat is een meesterwerk. Rustig, analytisch, toegankelijk, glashelder en zonder zich door ideologische hobby’s te laten leiden, baant zij zich een weg door een onvoorstelbare hoeveelheid oud en nieuw materiaal.’ – Hans Amesz, Financial Investigator

‘Ook voor kerkhistorici is Happes boek een belangrijk werk, juist omdat ze een tot Nederland beperkte blik weet te overstijgen.’ – Jan Dirk Snel, Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis

Veel valse hoop is een leerzaam, indringend en beschamend boek.’ – Niels van Driel, Israel Nieuwsblad