Tali Sharot

Tali Sharot

Tali Sharot is werkzaam in New York als universitair docent Neurologie. In 2004 verwierf ze enige faam met haar onderzoek waarin ze liet zien dat de mens van nature optimistisch is – en waarom dat gevaarlijk kan zijn. Met het boek daarover, The Optimism Bias won ze de British Psychological Sociey Award.

 (Foto: Michael Lionstar)

Terug naar boven

Geverifieerd door MonsterInsights