Cass Sunstein

Cass Sunstein

Cass Sunstein bekleedt een leerstoel aan de universiteit van Chicago op het gebied van respectievelijk gedragswetenschappen en economie, en politieke wetenschappen en jurisprudentie.

Terug naar boven

Geverifieerd door MonsterInsights